Over Van den Bosch

Van den Bosch Transporten is een toonaangevende, innovatieve internationale transportonderneming en behoort met een jaarvolume van 3,2 miljoen ton getransporteerd product, tot de top 10 van Europa op het gebied van bulktransport. Speerpunt van de onderneming is het inrichten van supply chain activiteiten voor de food- en chemie sector waarbij Van den Bosch zich onderscheidt als specialist in intermodaal vervoer, dat wil zeggen dat zij weg, water en rail optimaal combineert op het gebied van vloeibare en droge bulkstoffen zoals suiker, mout, granen, olie, bier, et cetera.
Met circa 550 uiterst gemotiveerde medewerkers en activiteiten over de hele wereld biedt Van den Bosch een zeer inspirerende werkkring. De uitdagingen van een multi-national gaan hier samen met een schaalgrootte waar de lijnen kort zijn en de eigen invloed op het resultaat van de onderneming tastbaar blijft. Van den Bosch Transporten is een licht eigenwijze, kerngezonde organisatie met een inspirerend management. Vanuit een prikkelende prestatiegedrevenheid heeft zij bewezen goede strategische keuzes te maken en in te zetten op relevante innovaties waardoor Van den Bosch daadwerkelijk toonaangevend is: on their way to the next level.

Director Human Resources

STADIUM: VERVULD

Over de functie

Om nu en in de toekomst voorop te kunnen blijven lopen in de snel veranderende en competitieve supply-chain markt, is een sterke en doortastende inbreng vanuit Human Resources (hierna: HR) van essentieel belang. Moderne supply-chain oplossingen voor opdrachtgevers vragen in toenemende mate om hoger opgeleid, niet-rijdend personeel en ook binnen de operatie worden steeds toenemende en veranderende eisen gesteld aan chauffeurs. Daarnaast zijn zaken als toenemende internationalisatie, veranderende wet- en regelgeving en een continue streven naar operational excellence in HR processen belangrijke zaken die de agenda voor de HR discipline binnen Van den Bosch zullen bepalen.

Het kerndoel voor de Director Human Resources (en daarmee de afdeling) is tweeledig:

-operational excellence in de onderliggende vakgebieden binnen HR zoals recruitment, salaris-administratie, vitaliteit, compensations & benefits, pensioenen, etc. waarbij wordt gestreefd naar optimale ondersteuning, ontzorging en dienstverlening op HR gebied naar medewerkers en management.

-customer intimacy in de rol als business partner en sparringpartner voor management issues en strategische vraagstukken. Dit vindt zijn beslag in zowel formele als informele overlegvormen, op geplande en ongeplande momenten en op aanvraag maar ook ongevraagd.

Van den Bosch koestert zijn slagvaardige maar ook warme organisatie cultuur, de teamspirit en het samen excelleren to the next level . De rol van de Directeur Human Resources in het bewaken van een werkklimaat waarin presteren en plezier hand-in-hand gaan en onderlinge verbinding in de organisatie, is een essentieel onderdeel van de functie.

De vacature Director Human Resources is ontstaan doordat de huidige functie vervuller binnen de organisatie de kans krijgt een nieuwe mooie uitdaging op te pakken.

 

Organisatie

De Director Human Resources geeft leiding aan 8 medewerkers, maakt deel uit van de directie en rapporteert aan het statutair bestuur. De medewerkers in de Human Resources afdeling hebben deels een functionele en deels een geografische focus.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Van de Director Human Resources wordt een stevig eigen vakmanschap verwacht, ook ten aanzien van de prioritering van projecten en werkzaamheden. Desondanks wordt voorzien dat verzuimmanagement in een aantal landen en optimalisatie van de automatiseringsgraad in de afdeling enkele belangrijke aandachtspunten zullen worden.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt samengevat worden weergegeven:

 • U geeft leiding aan de afdeling Human Resources Management, stuurt en ontwikkelt het team en zorgt ervoor dat de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd
 • U draagt zorg voor een optimale ondersteuning vanuit de gangbare HR themas richting de organisatie. Dit zijn recruitment, personeels- en salarisadministratie, vitaliteit, compensations & benefits, leren & ontwikkelen en pensioenen.
 • U draagt zorg voor tijdige en relevante rapportages rond de belangrijkste HR themas
 • De Director Human Resources zorgt voor een optimale leverage van de HR activiteiten, zet daartoe zijn team zo effectief mogelijk in en vindt een optimale balans in eigen regie door de afdeling versus het laten uitvoeren van eerste-lijns HR werkzaamheden door het lijn-management
 • U bent de business partner, sparringpartner en raadgever, komt gevraagd en ongevraagd met advies en kunt vanuit die rol inspiratie en visie inbrengen. U bewaakt de samenhang (congruentie) tussen beleid en uitvoering.
 • U geeft mede vorm aan organisatie-brede attitude- en cultuur programmas welke voortvloeien uit strategische doelstellingen
 • U draagt optimaal zorg voor goede contacten met (externe) stakeholders waaronder inbegrepen (niet limitatief) vakorganisaties, de ondernemingsraad, en externe expertisehouders (providerboog)
 • U draagt zorg voor een adequaat eigen kennisniveau en een optimale samenwerking met interne en externe specialisten, verzamelt tijdig de juiste expertise bij de juiste expertisehouders en past deze toe op de zich aandienende vraagstukken

 

Profiel (achtergrond)

 • U heeft een academische opleiding afgerond en herkent in zichzelf een praktische acadeem die kan schakelen tussen concepten en daadkracht
 • Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan minimaal 5 in een leidinggevende rol en ervaring als MT / Directielid vanuit HR.
 • U heeft ervaring met zowel hoger opgeleide werknemers populaties als met grotere aantallen operationele medewerkers.
 • U beschikt over HR management ervaring in een organisatie die in meerdere landen actief is.

Vanwege de sterke wens een evenwichtig directieteam samen te stellen wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

 

Profiel (competenties)

De ideale kandidaat kenmerkt zich door vakmanschap, stevigheid in diens rol als sparringpartner, conceptualiteit en procesmatigheid ten aanzien van de organisatie van de HR discipline, organisatietalent en people-manager die het eigen team maar ook alle medewerkers kan meenemen in de ontwikkeling van HR, stakeholder manager en energieke aanpakker.

Bij de selectie van kandidaten zal worden gelet op de volgende competenties:

 • Leidinggeven, delegeren en coachen
 • Plannen en organiseren
 • Visie en omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming, impact en overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid
 • Prestatiemotivatie en resultaatgerichtheid
 • Orientatie op constante kwaliteit
 • Systematisch denken

 

Van den Bosch biedt:

 • Van den Bosch is een van die typische parels in het Brabantse werkgeverslandschap waar groei, innovativiteit, continuiteit, en winstgevendheid samengaan met traditie en saamhorigheid. Van den Bosch biedt kortom, een uitdagende en zeer aangename werkkring.
 • Een functie met veel vrijheidsgraden waar uw vakmanschap echt gewaardeerd wordt
 • Uitstekende mogelijkheden voor inhoudelijke en professionele ontwikkeling
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

 

Recruitment proces

 • Deze vacature is hier geplaatst op 27 mei 2015; er wordt aangestuurd op een benoeming per eind juli.
 • Reageren heeft zin zolang de vacature open staat
 • U krijgt antwoord op uw sollicitatie binnen 2 weken als u reageert tussen 27 mei en 10 juni, daarna is de reactie termijn 7 dagen
 • Elk van de volgende fasen in het selectietraject kent een doorlooptijd van ca. 1 week tot 10 dagen

Afhankelijk van positieve uitkomst:

 • Interview met Bureau Janssen
 • Eerste interview met vacaturehouder
 • Tweede interview met vacaturehouder
 • Eventueel assessment
 • Aanbieding Contract

 

Meer informatie over deze vacature

Bel +31-6-51555405 of +31-6-32270713 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gelieve niet per mail te solliciteren maar daarvoor onderstaande button te gebruiken).

 

Solliciteren

U kunt solliciteren naar deze functie door op onderstaande groene sollicitatie-button te klikken. U wordt doorgeleid naar: https://bureaujanssen.heeft-vacatures.nl/

De sollicitatieprocedure is in behandeling bij Bureau Janssen

U krijgt altijd een persoonlijke reactie per telefoon of mail op uw sollicitatie van Bureau Janssen

 

Solliciteren