Over Van den Bosch

Van den Bosch Transporten is een toonaangevende, innovatieve internationale transportonderneming en behoort met een jaarvolume van 3,2 miljoen ton getransporteerd product, tot de top 10 van Europa op het gebied van bulktransport. Speerpunt van de onderneming is het inrichten van supply chain activiteiten voor de food- en chemie sector waarbij Van den Bosch zich onderscheidt als specialist in intermodaal vervoer, dat wil zeggen dat zij weg, water en rail optimaal combineert op het gebied van vloeibare en droge bulkstoffen zoals suiker, mout, granen, olie, bier, et cetera.
Met circa 550 uiterst gemotiveerde medewerkers en activiteiten over de hele wereld biedt Van den Bosch een zeer inspirerende werkkring. De uitdagingen van een multi-national gaan hier samen met een schaalgrootte waar de lijnen kort zijn en de eigen invloed op het resultaat van de onderneming tastbaar blijft. Van den Bosch Transporten is een licht eigenwijze, kerngezonde organisatie met een inspirerend management. Vanuit een prikkelende prestatiegedrevenheid heeft zij bewezen goede strategische keuzes te maken en in te zetten op relevante innovaties waardoor Van den Bosch daadwerkelijk toonaangevend is: on their way to the next level.

VERVULD: Quality Manager (QHSE)

Over Quality Management bij Van den Bosch
Van den Bosch is in steeds afnemende mate sec een vervoerder en in steeds toenemende mate een belangrijk verlengstuk van de operaties van haar opdrachtgevers. Als zodanig heeft Van den Bosch een ijzersterke reputatie opgebouwd als kwalitatief hoogwaardige business partner waarin een sleutelrol is weggelegd voor de Quality Manager. Juist met toenemende regulering, strenger wordende regelgeving en complexer wordende vragen van opdrachtgevers, benut Van den Bosch een zeer grote kans om zich te onderscheiden in haar markt. In alles ademt Van den Bosch vooruitgang: to the next level. Om nu en in de toekomst voorop te kunnen blijven lopen in de snel veranderende en competitieve supply-chain markt, is een sterke en doortastende inbreng vanuit Quality Management van essentieel belang.
 
De kern van de functie is gelegen in 
 • het functioneren van het kwaliteitssysteem. 
 • een totale adoptie van het kwaliteitsdenken en veiligheidsbesef door de hele organisatie heen (“iedereen lid van de kwaliteitsafdeling”). 
 • client-facing activiteiten bij het aangaan van nieuwe relaties met opdrachtgevers en on-boarding van nieuw aangenomen werk, intermediairsrol tussen opdrachtgever en operations management, externe audits (door opdrachtgevers) en periodieke evaluaties met opdrachtgevers. 
 • faciliteren en waar mogelijk initiëren van vooruitgang en innovatie
 • (mede) formuleren, uitvoeren en monitoren van MVO doelen 
 • het bewaken van een werkklimaat waarin kwaliteitsdenken een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering
De vacature Quality Manager is ontstaan doordat de vorige trouwe functievervuller buiten de organisatie de kans heeft gekregen een nieuwe uitdaging op te pakken. 
 
Organisatie
De Quality Manager rapporteert aan de directie, maakt deel uit van het management en heeft geen direct reports. Tegelijk zijn er 3 medewerkers welke functioneel worden aangestuurd en heeft de functie invloed en significante impact op vrijwel elke medewerker binnen Van den Bosch vanwege de inrichting van het systeem en de voorname plaats van het onderwerp op de directie-agenda.
 
Taken en verantwoordelijkheden
Het betreft een zeer brede en afwisselende functie waar ten aanzien van kwaliteit (Safety, Health, Environment en Quality) alle elementen voor een  transportonderneming maar ook van opdrachtgevers in de food/feed-industry en chemie samenkomen. De impact en het overzicht van een stevige onafhankelijke professional, de vaardigheid om zeer goed te kunnen samenwerken / delegeren en slimme inzet van ICT tools zijn bewezen ingrediënten voor succes in deze dynamische functie.
 
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt samengevat worden weergegeven:
 • Het vertalen van exogene factoren en trends (regulering, wetgeving, normeringssystemen) en endogene trends (Van den Bosch visie op de markt en bedrijfsvoering) naar de eisen aan het kwaliteitssysteem
 • U bent verantwoordelijk voor de klassieke onderdelen Safety, Health, Environment en Quality. Safety valt daarbij uiteen in mensen, lading (food/feed safety) en food defense (Crime & Security).
 • Er wordt gewerkt met diverse normeringssystemen die u blijft onderhouden. De voornaamste zijn: ISO-9000, ISO-22000, GMP+, HACCP, SQAS, AEO, Kosher, Halal en COKZ.
 • U onderhoudt een breed palet aan interne en externe relaties waaronder alle afdelingen binnen Van den Bosch, subcontractors, certificerende en accrediterende instanties, opdrachtgevers, overheid / vergunningverleners, interne / externe providerboog en consultants.
 • U draagt er zorg voor dat alle subcontractors (voornamelijk tank/silo cleaning en charters) werken volgens het kwaliteitssysteem van Van den Bosch en zorgt voor opleiding, audits en certificering van deze derden.
 • U draagt zorg voor het aanvragen danwel behouden van alle vergunningen, permissies en certificaten welke nodig zijn voor de operationele bedrijfsvoering.
 • U inventariseert de opleidingsbehoefte t.a.v. uw vakgebied voor alle medewerkers en subcontractors en belegt dit zoveel mogelijk bij de eigen Van den Bosch academy. U bewaakt tevens of deelnemers op tijd onderdelen afronden en of er op elk moment voldoende certificaathouders zijn binnen Van den Bosch voor (verplichte) certificaten. 
 • U draagt zorg voor tijdige, volledige en juiste audits, zowel intern als extern.
 • U bewaakt het fijnmazige controle systeem op de bedrijfsvoering dat wordt uitgevoerd middels (onder meer) Advanced Wireless Forms, door middel van een dashboard.
 • U stelt een jaarplan en jaarrapport op dat door u op directieniveau wordt besproken. Daarnaast genereert u middels het dashboard kwartaalrapportages welke u ieder kwartaal  bespreekt met alle Business Unit Managers (ca. 10). Voorts heeft u twee maal per week een overleg met de Operationeel Directeur over lopende zaken als materieel schades, lekkage, verzegeling, keuringen etc. met potentiele of reële consequenties voor kwaliteitszaken. 
 • U streeft naar continue verbetering van de scores in uw dashboard, stelt waar mogelijk hogere normen, streeft naar nog fijnmaziger meten en toenemende harmonisatie van meetgegevens. Tevens heeft u en geeft u visie op de bedrijfsvoering en brengt u verbeter initiatieven en innovaties, die mogelijk tot verruiming leiden van de marktbewerking.
 • U bent de business partner, sparringpartner en raadgever, komt gevraagd en ongevraagd met advies en kunt vanuit die rol inspiratie en visie inbrengen. U bewaakt de samenhang (congruentie) tussen beleid en uitvoering. 
 • U draagt zorg voor een adequaat eigen kennisniveau en een optimale samenwerking met interne en externe specialisten, verzamelt tijdig de juiste expertise bij de juiste expertisehouders en past deze toe op de zich aandienende vraagstukken
 
Profiel (achtergrond)
 • U heeft een HBO of academische opleiding afgerond en herkent in zichzelf een praktische acadeem of vernuftige HBO-er die kan schakelen tussen concepten en daadkracht
 • De opleidingsrichting is idealiter in een bètarichting in bijvoorbeeld chemie of levensmiddelen technologie
 • Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan minimaal 5 in een eindverantwoordelijke rol als Quality Manager of soortgelijk (SHEQ, HSEQ, QESH, QHSE, KAM, kwaliteitsmanager, QA manager)
 • U beschikt idealiter over ervaring in een organisatie die in meerdere landen actief is.
 
Vanwege de sterke wens een evenwichtig management team samen te stellen wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.
 
Profiel (competenties)
De ideale kandidaat is een systematische denker en bouwer die door vakmanschap, vermogen tot samenwerken, enthousiasme en impact het kwaliteitsbewustzijn diep in de organisatie weet te verankeren zonder dat dit als bureaucratisch wordt ervaren. U ontwikkelt de kwaliteitsdiscipline verder to the next level.
 
Bij de selectie van kandidaten zal worden gelet op de volgende competenties:
 • Manager, voortgangscontrole, delegeren, Plannen en organiseren
 • Systematisch denken
 • Overtuigingskracht en impact
 • Organisatiesensitiviteit en samenwerken
 • Klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid
 • Inzet en doorzettingsvermogen
 • Integriteit en onafhankelijkheid
 • Analytische vaardigheden en oordeelsvorming
 • Schriftelijke communicatie
 • Kwaliteitsgerichtheid

 

Recruitment proces

 • Deze vacature is hier geplaatst op 5 januari 2016; er wordt aangestuurd op een benoeming per eind februari.
 • Reageren heeft zin zolang de vacature open staat
 • U krijgt antwoord op uw sollicitatie binnen 2 weken als u reageert tussen 5 en 20 januari, daarna is de reactie termijn 7 dagen
 • Elk van de volgende fasen in het selectietraject kent een doorlooptijd van ca. 1 week tot 10 dagen

Afhankelijk van positieve uitkomst:

 • Interview met Bureau Janssen
 • Eerste interview met vacaturehouder
 • Tweede interview met vacaturehouder
 • Eventueel assessment
 • Aanbieding Contract

 

Meer informatie over deze vacature

Bel +31-6-51555405 of +31-6-32270713 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gelieve niet per mail te solliciteren maar daarvoor onderstaande button te gebruiken).

 

Solliciteren

U kunt solliciteren naar deze functie door op onderstaande groene sollicitatie-button te klikken. U wordt doorgeleid naar: https://bureaujanssen.heeft-vacatures.nl/

De sollicitatieprocedure is in behandeling bij Bureau Janssen

U krijgt altijd een persoonlijke reactie per telefoon of mail op uw sollicitatie van Bureau Janssen

 

Solliciteren