(VERVULD) Ben jij people manager en bedrijfsprocesverbeteraar en wil jij voor 2.200 mensen een zeer betekenisvolle en dankbare taak vervullen? Dan is dit wellicht de ideale vervolgstap in jouw carrière!

Over Fontys

Fontys Hogescholen is met zo’n 40.000 studenten, 4.000 personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 instituten verzorgen circa 100 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast worden mastervarianten en Associate degrees aangeboden. Cursussen en trainingen worden in stedelijke centra - vooral in Zuid-Nederland - aangeboden. Naast onderwijs legt Fontys zich ook met lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten. Fontys wil een onderwijsinstelling zijn die studenten 'laat groeien door aandacht en uitdaging'. Het gaat om goed georganiseerd onderwijs in een professionele onderwijsorganisatie waarin kwaliteit centraal staat. Studenten worden maximaal uitgedaagd in hun leer- en ontwikkelproces door zeer gemotiveerde en ambitieuze professionals die altijd gaan voor het hoogst haalbare resultaat.

Over FEHT

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) is binnen Fontys een zeer dynamische en succesvolle Hogeschool met de opleidingen SPECO (marktleiders in onderwijs in sportbusiness en sportmedia), een opleiding Communicatie gericht op Media, Mens en Merk, twee groeiende internationale opleidingen, International Markting and Management en International Business and Languages en sinds 2009: The Johan Cruyff University Tilburg. Met 2.100 studenten en meer dan 100 medewerkers geeft FEHT vorm aan “kennis die werkt”. Innovatie, personal branding, best practices binnen Fontys en kleinschaligheid in een grote organisatie zijn de speerpunten van een succesvol beleid.

Manager Bedrijfsvoering

Over bedrijfsvoering (het Bedrijfsbureau)
Kwaliteit, niveau en het scheppen van een inspirerende leeromgeving gedijen het best als onderwijs processen optimaal worden ondersteund en ontzorgd vanuit een zeer professioneel bedrijfsbureau. Snelle terugkoppeling aan studenten (o.a. cijfers), studenten en docenten optimaal faciliteren met roosteren, examens, stages, etc, maar ook management informatie opstellen en delen in het MT ten behoeve van een optimale beleidsvorming: de relevantie van het bedrijfsbureau voor FEHT is ongelooflijk groot. Het is een belangrijke bron voor de continue verbetering van het onderwijs en een belangrijke belichaming van ‘altijd gaan voor het hoogst haalbare resultaat’.

Over Manager Bedrijfsvoering
Om de ambitie van FEHT op het gebied van bedrijfsvoering goed vorm te kunnen geven is een nieuwe functie gecreëerd voor de rol van Manager Bedrijfsvoering. Het is een rol met veel vrijheid en verantwoordelijkheid waarin je de kans krijgt om een spil functie te vervullen, mooie meetbare resultaten te bereiken en voor heel veel mensen betekenisvol en dankbaar werk te doen.

Visie en implementatie
In deze functie is het enorm belangrijk om de mensen in de afdeling mee te nemen in het ontwikkelen en vormgeven van de visie van de afdeling. Dit geldt in even sterke mate voor de “interne klanten”, lees: docenten en studenten. De visie staat onder jouw regie maar ook hiervoor geldt dat je jouw team en “interne klanten” daarin meeneemt. Een proces als ‘cijferverwerking’ bijvoorbeeld slaagt bij afspraken met studenten (werk inleveren), docenten (beoordelingen doorgeven) en het bedrijfsbureau (verwerking). Daarom ben je bij uitstek een people manager en stakeholder manager.

Samenwerken
Elkaar helpen in het belang van de student / docent en zorgen dat de ondersteuning kwaliteit en continuïteit kent, zijn essentiële waarden. Als Manager Bedrijfsvoering ben je een belangrijke vormgever van deze waarden.

Organisatie en processen
De Manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de leiding aan het team dat bestaat uit 20 medewerkers. In dit team hebben 4 mensen de rol van coördinator / meewerkend voorman. Je legt verantwoording af aan de directeur en bent lid van het MT.

Onder bedrijfsvoering vallen de activiteiten Studentenadministratie, Tentamenbureau, Cijferverwerking, Roostering, Studievoortgang, Stagebureau, Afstuderen, Alumni, onderwijsteam ondersteuning, Instituutssecretariaat, Balie, Huisvesting & Facilitair, ICT, Planning & Control en “overig” (bijvoorbeeld ondersteuning aan de examencommissie).

Lid van het MT
Planning & Control is in hoofdzaak het voorbereiden van de maandrapportage, in samenwerking met de instituuts controller. In het MT bespreek je rapportages en mogelijkheden om vanuit jouw verantwoordelijkheden optimaal onderwijs te kunnen bieden. In jouw rol bewaak je een delicaat evenwicht: je bent een stevige sparringspartner maar tegelijk bewaak je de dienstbare functie van het bedrijfsbureau. Je zou deze eigenschap “elasticiteit” kunnen noemen: wél stevig maar niet star.

Optimalisatie
Vrijwel zeker zijn er mogelijkheden om juist vanuit de ondersteunende processen nieuwe mogelijkheden te scheppen in de doorontwikkeling van de primaire processen. Hier is vindingrijkheid van de toekomstig functievervuller erg belangrijk. Ook bestaande processen kennen nog verbetermogelijkheden. Afgezien van de procesmatige kant, word je ook uitgedaagd de kwaliteiten van de medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Je neemt het bedrijfsbureau mee in een toekomstgerichte ontwikkeling die verleden jaar is ingezet.

Taken en verantwoordelijkheden op een rijtje

 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële, personele en andere aspecten in de aansturing van het Bedrijfsbureau en bent voorzitter van de teambesprekingen;
 • Je vertaalt de Fontys strategie op het gebied van onderwijs- en onderzoeksondersteuning naar meerjaren en integraal beleid;
 • Je draagt zorg voor afstemming van de diensten en services op de wensen van (interne) klanten, rapporteert over de voortgang hiervan in de vorm van managementrapportages en verantwoordingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, advisering en programmavoering voor onderwijsondersteunende en instituut brede projecten;
 • Je draagt, samen met de instituuts controller, zorg voor beleidsvoorbereiding, coördinatie en aanlevering van managementinformatie.
 • Je draagt zorg voor de beschrijvingen van de onderwijs ondersteunende processen;
 • Je stuurt de instituut brede marketing en communicatie, voor (en met) studenten, alumni en andere stakeholders aan;
 • Je hebt regelmatig overleg met de Fontys Diensten over permanente verbetering van de ondersteuning van studenten en onderwijs.
 • Je hebt een rol binnen Fontys-breed.

Achtergrond

 • Een academische werk- en denkniveau achtergrond in een relevante richting;
 • Ervaring als manager in een support afdeling (hoofd verkoop binnendienst, klant contact centrum, call center, hoofd bedrijfsbureau, manager bedrijfsvoering, …);
 • Gevoel bij de dynamiek van het onderwijs, bij voorkeur opgedaan in een HBO instelling.

Profiel
Bij de selectie van kandidaten zal worden gelet op de volgende competenties:

 • Leidinggeven, people management, stakeholder management
 • Systematisch denken, keten denken
 • Initiatief
 • Stevig maar niet star
 • Project management en organisatie vermogen
 • Gestructureerd en procesmatig
 • Goede vertegenwoordiger van het team en het instituut

Recruitment proces
Deze vacature is geplaatst op 17 april 2015; er wordt aangestuurd op een benoeming per eind mei.
Reageren heeft zin zolang de vacature open staat
Antwoord op jouw sollicitatie binnen 1 week
Elk van de volgende fasen in het selectietraject kent een doorlooptijd van ca. 1 week tot 10 dagen

Afhankelijk van positieve uitkomst:

 • Interview met Bureau Janssen
 • Eerste interview met vacature houder
 • Tweede interview met vacaturehouder
 • Eventueel assessment
 • Aanbieding Contract

Meer informatie over deze vacature
Bel +31-6-51555405 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gelieve niet per mail te solliciteren maar daarvoor onderstaande button te gebruiken):

Solliciteren