Over de BOM

Met een kleine 100 medewerkers is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (kortweg BOM) een sprankelende hulpmotor voor de vitale Brabantse economie en haar innovatiekracht. De BOM stimuleert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om de economische ambities van Brabant waar te maken. Uitgangspunt is het bieden van slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
De kerntaken van de BOM zijn:

 • het smeden van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en instellingen;
 • het aantrekken van buitenlandse bedrijven;
 • het risicodragend investeren in startende en groeiende innovatieve ondernemingen, en
 • het ontwikkelen van bedrijfslocaties.
 • Kortom, de BOM werkt aan het duurzaam versterken van de Brabantse economie.

Standplaats: Tilburg

LogoBom 485 2758

Senior Investment Manager (m / v)

BOM Capital
Met een team van 22 zeer bekwame medewerkers investeert BOM Capital risicodragend in jonge, innovatieve ondernemingen, maar ook in snelgroeiende bedrijven en familiebedrijven in transitie in Brabant. Het team bestaat uit 2 sectoren, te weten:
 • High Tech Systemen en Materialen, ICT, Maintenance, Cleantech en Logistiek, en
 • Life Sciences & MedTech, Agrofood, Biobased Economy
Verdeeld over deze teams werken zo’n 10 investment managers welke worden ondersteund door 5 analisten, een jurist en management support.

Het totaal vermogen onder beheer bedraagt ca €250 mln. Alle fondsen tezamen hebben ongeveer 70 participaties in ondernemingen en een kleine 10 fondsinvesteringen. Van de directe investeringen betreft ca. 80% een aandelen belang. In de komende jaren kan nog ruim €100 mln geïnvesteerd worden. De fondsen zijn revolverend. Ongeveer 50% van de aanvragen betreft een starter/pre-seed investering, 20% een seed/early stage investering en 30% een groei/bestaande onderneming.

Rationale
De ‘schatkamer’ van innovatieve initiatieven vanuit kleinere bedrijven in Brabant, komt in handen van de reguliere financieringsmarkt niet altijd volledig tot zijn recht. Een publiek-private organisatie als de BOM heeft naast financieel rendement ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke relevantie van innovaties. Een participatie vanuit de BOM kan helpen om private investeerders aan boord te krijgen die anders niet in beeld zouden zijn. Daarbij heeft BOM oog voor spin-off effecten van participaties, zoals bijvoorbeeld toenemende werkgelegenheid, verbetering van kennisstructuur in de regio en stimulans voor andere (buitenlandse) bedrijven om zich in Brabant te vestigen.

De uiteindelijke impact van een investering voor Brabant is nadrukkelijk onderdeel van het besluit te investeren. Doorgaans gaat BOM Capital uit van een minderheidsbelang dat tussen de 15 procent en 49 procent ligt. Daarbij streeft BOM Capital naar marktconforme rendementen.

Functie
Deze bijzondere en geëngageerde context maakt dat je als Investment Manager bij de BOM een buitengewoon veelzijdige en boeiende rol hebt. Daarbij richt je je op directe investeringen in ondernemingen. Het bijzondere van deze rol omvat een combinatie van diverse aspecten:

Innovatie en maatschappelijke relevantie: Je opereert in de voorhoede van het Nederlandse innovatie landschap en realiseert niet alleen financiële resultaten maar ook maatschappelijke doelstellingen.
Commitment, actieve betrokkenheid: Als Investment Manager ben je actief betrokken bij de participaties onder jouw hoede. Je verhoudt je in een rol als ‘uitdager’, ‘meedenker’ en ‘netwerker’ tot het management van deelnemingen en weet jouw inbreng goed af te stemmen met de andere aandeelhouders.
Brede rol: De functie omvat het complete gamma van activiteiten in Investment Management van acquisitie tot en met exit, in een zeer vrije maar niet solistische rol. Als ‘deal-captain’ benut je en coördineer je de inbreng van interne expertise van andere investment managers, analisten en juristen maar ook externe expertise al naar gelang, van wetenschappers, accountants, consultants, etc.
Brede scope: Je richt je als Senior Investment Manager op ‘later-stage VC’ deals in beide teams (sectoren) van BOM capital, en bent daarmee complementair aan de andere Investment Managers die zich veelal vanuit één van de sectoren richten op ‘seed’ en ‘pré-seed’ opportunities.

De Senior Investment Manager maakt deel uit van een bevlogen team dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de investeringsstrategie met betrekking tot “directe investeringen”. Als Senior Investment Manager ben je kortweg verantwoordelijk voor het acquireren, beheren, waarde creëren en vervreemden van participaties.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • het actief signaleren, benaderen en opbouwen van netwerken met relevante marktpartijen, investeerders, kennisinstellingen en andere organisaties ten behoeve van het participatieproces;
 • het signaleren en in kaart brengen van kansrijke innovaties, (business) opportunities en risico’s;
 • het uitvoeren en begeleiden van (markt) analyses, (bedrijfs)onderzoeken en due diligences
 • het beoordelen van investeringsaanvragen door ondernemers alsook het zelf schrijven van investeringsvoorstellen en het toetsen / verdedigen van voorstellen voor de directie en investeringscommissie.
 • het begeleiden en actief beheren van diverse deelnemingen;
 • het voeren van onderhandelingen (met ondernemer, bestuurder, aandeelhouders), het anticiperen op (potentiële) conflicten en belangentegenstellingen;
 • het zorgdragen voor winstgevende en/of op het juiste moment geïnitieerde en begeleide uitgevoerde exits (inclusief onderhandelingen en contracten met participatie en externe marktpartijen);
 • het ondersteunen van collega Investment Managers met het inbrengen van expertise, optreden als sparringpartner en bijdragen aan diverse projecten binnen BOM Capital.

 

Profiel van de ideale kandidaat (achtergrond)

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar met een afgeronde opleiding in een (bedrijfs)economische of technische/kwantitatieve richting;
 • Senior professional met minimaal 10 jaar relevante werkervaring, waarbij de relevantie kan bestaan uit ervaring met investment management, bedrijfsovernames / corporate finance, private equity, of ervaring met deze zaken vanuit eigen ondernemerschap;
 • Bij voorkeur ervaring met venture capital / later-stage; begeleiden van ondernemingen in een transitiefase of begeleiden van ondernemingen bij het realiseren van groeidoelstellingen;
 • Ondernemersachtergrond of sterk gevoel voor ondernemerschap;
 • Ruime kennis van acquisitiemethodes en ervaring met dealmaking en dealstructuren;
 • Ervaring met opwerken van een onderneming en het managen naar en van een exit;
 • Kunnen managen van complexe investeringen; sterk risicobesef;
 • Beschikt over een relevant netwerk.

 

Profiel van de ideale kandidaat (competenties)
Bij de beoordeling van uw kandidatuur zullen we letten op de volgende competenties:

 • Goed cijfermatig inzicht; goede analytische vaardigheden
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Teamspeler
 • Goede onderhandelingsvaardigheden
 • In staat tot adviseren/begeleiden ondernemers
 • Plannen en organiseren, voortgangscontrole

 

BOM Capital biedt:

 • Een inspirerende werkkring met volop ruimte voor eigen inbreng;
 • Een functie met veel vrijheidsgraden waar uw vakmanschap echt gewaardeerd wordt;
 • Uitstekende mogelijkheden voor inhoudelijke en professionele ontwikkeling;
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een waarde van ca. €75.000,- tot maximaal €90.000,- bruto per jaar, aangevuld met een uniek ‘mentaal inkomen’ als gevolg van het zeer bijzondere karakter van deze Investment Management rol.

Recruitment proces
 • Deze vacature is geplaatst op 6 april 2016.
 • We streven naar een benoeming per eind Juni.
 • Gesprekken bij Bureau Janssen: Mei/Juni
 • Zo lang de vacature online staat heeft het zin om erop te reageren.
 • Liever geen sollicitaties per mail, gelieve de sollicitatie button te gebruiken.
 • U krijgt altijd een persoonlijke reactie per telefoon of mail op uw sollicitatie van Bureau Janssen.

Afhankelijk van positieve uitkomst:

 • Interview met Bureau Janssen
 • Eerste interview met vacaturehouder
 • Tweede interview met vacaturehouder
 • Eventueel assessment
 • Aanbieding Contract

Meer informatie over deze vacature
Bel +31-6-32270713 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (gelieve niet per mail te solliciteren maar daarvoor onderstaande button te gebruiken).
 
Solliciteren
U kunt solliciteren naar deze functie door op onderstaande groene sollicitatie-button te klikken. U wordt doorgeleid naar: https://bureaujanssen.heeft-vacatures.nl/

De sollicitatieprocedure is in behandeling bij Bureau Janssen

U krijgt altijd een persoonlijke reactie per telefoon of mail op uw sollicitatie van Bureau Janssen

 

Solliciteren