Over Van den Bosch

Van den Bosch Transporten is een toonaangevende, innovatieve internationale transportonderneming en behoort met een jaarvolume van 3,2 miljoen ton getransporteerd product, tot de top 10 van Europa op het gebied van bulktransport. Speerpunt van de onderneming is het inrichten van supply chain activiteiten voor de food- en chemie sector waarbij Van den Bosch zich onderscheidt als specialist in intermodaal vervoer, dat wil zeggen dat zij weg, water en rail optimaal combineert op het gebied van vloeibare en droge bulkstoffen zoals suiker, mout, granen, olie, bier, et cetera.
Met circa 550 uiterst gemotiveerde medewerkers en activiteiten over de hele wereld biedt Van den Bosch een zeer inspirerende werkkring. De uitdagingen van een multi-national gaan hier samen met een schaalgrootte waar de lijnen kort zijn en de eigen invloed op het resultaat van de onderneming tastbaar blijft. Van den Bosch Transporten is een licht eigenwijze, kerngezonde organisatie met een inspirerend management. Vanuit een prikkelende prestatiegedrevenheid heeft zij bewezen goede strategische keuzes te maken en in te zetten op relevante innovaties waardoor Van den Bosch daadwerkelijk toonaangevend is: on their way to the next level.

Quality Manager (QHSE) a.i. (VERVULD)

Over Quality Management bij Van den Bosch
Van den Bosch is in steeds afnemende mate sec een vervoerder en in steeds toenemende mate een belangrijk verlengstuk van de operaties van haar opdrachtgevers. Als zodanig heeft Van den Bosch een ijzersterke reputatie opgebouwd als kwalitatief hoogwaardige business partner waarin een sleutelrol is weggelegd voor de Quality Manager. Juist met toenemende regulering, strenger wordende regelgeving en complexer wordende vragen van opdrachtgevers, benut Van den Bosch een zeer grote kans om zich te onderscheiden in haar markt. In alles ademt Van den Bosch vooruitgang: to the next level. Om nu en in de toekomst voorop te kunnen blijven lopen in de snel veranderende en competitieve supply-chain markt, is een sterke en doortastende inbreng vanuit Quality Management van essentieel belang.
 
De kern van de functie is gelegen in 
 • het functioneren van het kwaliteitssysteem
 • client-facing activiteiten bij het aangaan van nieuwe relaties met opdrachtgevers en on-boarding van nieuw aangenomen werk, intermediairsrol tussen opdrachtgever en operations management, externe audits (door opdrachtgevers) en periodieke evaluaties met opdrachtgevers
 • het bewaken van een werkklimaat waarin kwaliteitsdenken een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering
 
Organisatie
De Quality Manager a.i. rapporteert aan de Manager Staff Services (directie lid) welke ook leiding geeft aan o.a. HR, en heeft geen direct reports. Tegelijk zijn er 3 medewerkers welke functioneel worden aangestuurd en heeft de functie invloed en significante impact op vrijwel elke medewerker binnen Van den Bosch vanwege de inrichting van het systeem en de voorname plaats van het onderwerp op de directie-agenda.
 
Taken en verantwoordelijkheden
Het betreft een zeer brede en afwisselende opdracht waar ten aanzien van kwaliteit (Safety, Health, Environment en Quality) vele elementen voor een  transportonderneming maar ook van opdrachtgevers in de food/feed-industry en chemie samenkomen. De impact en het overzicht van een stevige onafhankelijke professional, de vaardigheid om zeer goed te kunnen samenwerken / delegeren en slimme inzet van ICT tools zijn bewezen ingrediënten voor succes in deze dynamische rol.
 
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt samengevat worden weergegeven:
 • U bent verantwoordelijk voor de klassieke onderdelen Safety, Health, Environment en Quality. Safety valt daarbij uiteen in mensen, lading (food/feed safety) en food defense (Crime & Security).
 • Er wordt gewerkt met diverse normeringssystemen die u blijft onderhouden. De voornaamste zijn: ISO-9000, ISO-22000, GMP+, HACCP, SQAS, AEO, Kosher, Halal en COKZ. U houdt de certificering bij en regisseert de hierbij horende audits.
 • U onderhoudt een breed palet aan interne en externe relaties waaronder alle afdelingen binnen Van den Bosch, subcontractors, certificerende en accrediterende instanties, opdrachtgevers, overheid / vergunningverleners, interne / externe providerboog en consultants.
 • U draagt er zorg voor dat alle subcontractors (voornamelijk tank/silo cleaning en charters) werken volgens het kwaliteitssysteem van Van den Bosch en ziet toe op adequate opleiding, audits en certificering van deze derden waar nodig.
 • U draagt zorg voor het aanvragen danwel behouden van alle vergunningen, permissies en certificaten welke nodig zijn voor de operationele bedrijfsvoering.
 • U inventariseert de opleidingsbehoefte t.a.v. uw vakgebied voor alle medewerkers en subcontractors en belegt dit zoveel mogelijk bij de eigen Van den Bosch academy. U bewaakt tevens of deelnemers op tijd onderdelen afronden en of er op elk moment voldoende certificaathouders zijn binnen Van den Bosch voor (verplichte) certificaten. 
 • U draagt zorg voor tijdige, volledige en juiste audits, zowel intern als extern.
 • U bewaakt het fijnmazige controle systeem op de bedrijfsvoering dat wordt uitgevoerd middels (onder meer) Advanced Wireless Forms, door middel van een dashboard.
 • U stelt een jaarplan en jaarrapport op dat door u op directieniveau wordt besproken. Daarnaast genereert u middels het dashboard kwartaalrapportages welke u ieder kwartaal  bespreekt met alle Business Unit Managers (ca. 10). Voorts heeft u twee maal per week een overleg met de Operationeel Directeur over lopende zaken als materieel schades, lekkage, verzegeling, keuringen etc. met potentiele of reële consequenties voor kwaliteitszaken. 
 • U streeft naar continue verbetering van de scores in uw dashboard, stelt waar mogelijk hogere normen, streeft naar nog fijnmaziger meten en toenemende harmonisatie van meetgegevens. Tevens heeft u en geeft u visie op de bedrijfsvoering en brengt u verbeter initiatieven en innovaties, die mogelijk tot verruiming leiden van de marktbewerking.
 • U bent de business partner, sparringpartner en raadgever, komt gevraagd en ongevraagd met advies en kunt vanuit die rol inspiratie en visie inbrengen. U bewaakt de samenhang (congruentie) tussen beleid en uitvoering. 
 • U draagt zorg voor een adequaat eigen kennisniveau en een optimale samenwerking met interne en externe specialisten, verzamelt tijdig de juiste expertise bij de juiste expertisehouders en past deze toe op de zich aandienende vraagstukken
 
Profiel (achtergrond)
 • U heeft een HBO of academische opleiding afgerond en herkent in zichzelf een praktische acadeem of vernuftige HBO-er die kan schakelen tussen concepten en daadkracht
 • De opleidingsrichting is idealiter in een bètarichting in bijvoorbeeld chemie of levensmiddelen technologie
 • Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan minimaal 5 in een eindverantwoordelijke rol als Quality Manager of soortgelijk (SHEQ, HSEQ, QESH, QHSE, KAM, kwaliteitsmanager, QA manager)
 • U beschikt idealiter over ervaring in een organisatie die in meerdere landen actief is.
 
Profiel (competenties)
De ideale kandidaat is een systematische denker en bouwer die door vakmanschap, vermogen tot samenwerken, enthousiasme en impact het kwaliteitsbewustzijn diep in de organisatie weet te verankeren zonder dat dit als bureaucratisch wordt ervaren. U ontwikkelt de kwaliteitsdiscipline verder to the next level.
 
Bij de selectie van kandidaten zal worden gelet op de volgende competenties:
 • Manager, voortgangscontrole, delegeren, Plannen en organiseren
 • Systematisch denken
 • Overtuigingskracht en impact
 • Organisatiesensitiviteit en samenwerken
 • Klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid
 • Inzet en doorzettingsvermogen
 • Integriteit en onafhankelijkheid
 • Analytische vaardigheden en oordeelsvorming
 • Schriftelijke communicatie
 • Kwaliteitsgerichtheid

 

Recruitment proces

 • De vacature is vervuld, u kunt niet meer reageren
 • Deze opdrachtbeschrijving is hier geplaatst op 22 mei 2017; benoeming vond begin juni plaats.

 

Contact met Bureau Janssen over soortgelijke opdrachten / vacatures:
Bel +31-6-32270713 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.